cynulliadcymru.org Report : Visit Site


 • Server:Microsoft-IIS/8.0...

  The main IP address: 137.117.210.68,Your server Netherlands,Amsterdam ISP:Microsoft Corp  TLD:org CountryCode:NL

  The description :cynulliad cenedlaethol cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer cymru, i gytuno ar drethi yng nghymru, ac i ddwyn llywodraeth c...

  This report updates in 18-Jun-2018

Created Date:2006-10-18

Technical data of the cynulliadcymru.org


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host cynulliadcymru.org. Currently, hosted in Netherlands and its service provider is Microsoft Corp .

Latitude: 52.374031066895
Longitude: 4.8896899223328
Country: Netherlands (NL)
City: Amsterdam
Region: Noord-Holland
ISP: Microsoft Corp

the related websites

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Microsoft-IIS/8.0 containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

X-MS-InvokeApp:1; RequireReadOnly
Content-Length:36838
SPIisLatency:0
X-Content-Type-Options:nosniff
Content-Encoding:gzip
request-id:8038729e-6f38-8003-f721-1014c3f04ba1
Expires:Sun, 03 Jun 2018 05:25:44 GMT
Vary:Accept-Encoding
SPRequestGuid:8038729e-6f38-8003-f721-1014c3f04ba1
Server:Microsoft-IIS/8.0
Last-Modified:Mon, 18 Jun 2018 05:25:44 GMT
X-SharePointHealthScore:0
SPRequestDuration:2381
Cache-Control:private, max-age=0
Date:Mon, 18 Jun 2018 05:25:47 GMT
X-Frame-Options:SAMEORIGIN
Content-Type:text/html; charset=utf-8

DNS

soa:ns.123-reg.co.uk. hostmaster.cynulliadcymru.org. 2017083002 14400 0 604800 14400
ns:ns.123-reg.co.uk.
ns2.123-reg.co.uk.
ipv4:IP:137.117.210.68
ASN:8075
OWNER:MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US
Country:US
mx:MX preference = 20, mail exchanger = mx1.123-reg.co.uk.
MX preference = 10, mail exchanger = mx0.123-reg.co.uk.

HtmlToText

trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. polisi cwcis desktop turn on more accessible mode turn off more accessible mode skip ribbon commands skip to main content swyddi hygyrchedd cwcis cysylltu â ni y diweddaraf find information about the national assembly search main navigation hafan newyddion newyddion y newyddion diweddaraf tudalennau’r wasg brexit yng nghymru cysylltu â swyddfa'r wasg cyfryngau cymdeithasol cyfryngau cymdeithasol y diweddaraf am y cynulliad amdanon ni amdanon ni rôl y cynulliad a sut mae’n gweithio y comisiwn a gweinyddiaeth y cynulliad hanes y cynulliad a’i adeiladau ieithoedd swyddogol cyfleoedd gwaith hanes datganoli yng nghymru er mai ym 1999 y ffurfiwyd y cynulliad, gellir olrhain hanes datganoli gwleidyddol yng nghymru yn ôl i 1886. aelodau'r cynulliad aelodau'r cynulliad swyddogaethau a chyfrifoldebau eich aelodau cynulliad gweithio i aelod a chael eich ethol i'r cynulliad pwyllgorau cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau’r aelodau cynllun seddi’r senedd cyfraniadau aelodau’r cynulliad dod o hyd i’ch aelodau cynulliad mae gan bawb yng nghymru bump o aelodau i’w cynrychioli yn y cynulliad: un aelod etholaethol – eich ardal leol – a phedwar aelod ar gyfer eich rhanbarth. busnes y cynulliad busnes y cynulliad cyfarfod llawn pwyllgorau deddfwriaeth calendr chwilio y cofnod dogfennau, papurau ac adroddiadau ymddygiad, rheolau a chanllawiau y gwasanaeth ymchwil y cofnod chwilio'n gyflym drwy drawsgrifiadau'r cyfarfod llawn, cyfarfodydd pwyllgor yn ogystal â chwestiynau a chynigion gan aelodau’r cynulliad. cymryd rhan cymryd rhan deisebau cynulliad yn eich ardal chi cyfleoedd gwaith beth sy'n digwydd yn y cynulliad​ addysg plant a phobl ifanc ymwelwch â’n gwefan benodol ar gyfer pobl ifanc a'r rhai sy'n gweithio gyda nhw. ymweld â ni ymweld â ni senedd y pierhead sut i’n cyrraedd trefnu ymweliad grŵp neu daith dywysedig o amgylch y senedd ymweliadau addysg ac ymweliadau ymgysylltu â phobl ifanc diogelwch a mynediad beth sy'n digwydd yn y cynulliad​ beth sy'n digwydd yn y cynulliad​ o drafodaethau i arddangosfeydd, dysgwch beth sy’n digwydd yn y cynulliad a’r cyffiniau. english afan cylchffordd cymru ​ mae un o bwyllgorau cynulliad cenedlaethol yn bryderus iawn ynghylch sut yr ymdriniodd llywodraeth cymru â chylchffordd cymru. ​ darllenwch fwy​ > ​ senedd delyn ymunwch â ni fis mehefin hwn wrth i ni fynd â gwaith y cynulliad ar y ffordd i sir y fflint. dewch draw​ cystadleuaeth ffotograffaidd mae pwyllgor yr economi, seilwaith a sgiliau yn gofyn i chi dynnu llun ar gamera sy'n dangos 'cyflwr y ffyrdd yng nghymru' cymerwch rhan > brexit yng nghymru ​derbyn y newyddion a’r wybodaeth diweddaraf am effaith brexit gan gynulliad cenedlaethol cymru​. rhagor o wybodaeth​ > chylchffordd cymru senedd delyn cystadleuaeth brexit yng nghymru beth sy'n digwydd yn y cynulliad newyddion a chofnodion blog newyddion cofnodion blog ymgynghoriad ar y bil rhentu cartrefi (ffioedd etc.) (cymru) 15/06/2018 anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y cynulliad 14/06/2018 mae angen i gorff cenedlaethol achub cerddoriaeth mewn addysg rhag argyfwng - yn ôl un o bwyllgorau'r cynulliad 14/06/2018 cynulliad cenedlaethol cymru yn anelu am delyn 06/06/2018 y cynulliad cenedlaethol yn arwain y ffordd ar blastig untro 05/06/2018 gweld rhagor o newyddion adroddiad monitro trafodaethau ynglŷn â gadael yr undeb ewropeaidd 15/06/2018 gadael yr undeb ewropeaidd “roeddwn i’n arfer bod yn rhywun”: cymru a’r argyfwng ffoaduriaid byd-eang 15/06/2018 cydraddoldeb a hawliau dynol sicrhau lles anifeiliaid anwes: diweddaru codau ymarfer 14/06/2018 lles anifeiliaid taro’r tant: ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati 14/06/2018 pwyllgorau diweddariad ar brexit 14/06/2018 gadael yr undeb ewropeaidd cynyrchiadau ffilm a theledu mawr: a yw llywodraeth cymru yn gwneud digon i dyfu diwydiant y sgrin ddomestig? 14/06/2018 diwylliant beth yw’r ffigurau diweithdra diweddaraf? dyma ein ffeithlun am y farchnad lafur 13/06/2018 delweddau data rhannu swydd fel aelod cynulliad: syniad da? 12/06/2018 cyfansoddiad darllenwch flog ‘pigion’ y gwasanaeth ymchwil darllen blog y cynulliad page content dysgwch am ein pwyllgorau mae pwyllgorau yn cyflawni llawer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar wariant a pholisïau llywodraeth cymru, dwyn y llywodraeth i gyfrif ac archwilio deddfwriaeth arfaethedig. gweld pob pwyllgor | mwy o wybodaeth swyddi yn y cynulliad rydym yn cyflogi pobl ag amrywiaeth o sgiliau yn holl adrannau’r sefydliad, gan gynnwys cyfleusterau, cysylltiadau ymwelwyr, cyfathrebu, cyllid, tgch, gwasanaethau ymchwil, diogelwch a chyfieithu. swyddi gwag | gweithio i aelod cyfryngau cymdeithasol y diweddaraf am y cynulliad dilynwch un o'm sianelau cyfryngau cymdeithasol... twitter | facebook | rhagor gwybodaeth am y cynulliad y llywydd rôl y llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng nghynulliad cenedlaethol cymru​.​ darllen mwy y cofnod darganfyddwch bopeth mae ac wedi dweud ar y cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. chwilio'r cofnod aelodau'r cynulliad mae gan bawb yng nghymru pump o aelodau i'w cynrychioli. dod o hyd i'ch aelodau cynulliad ymgynghoriadau mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. gweld ymgynghori cyfredol ymweld â’r senedd dewch i weld y cynulliad ar waith neu dewch i wylio'r cyfarfod llawn neu gyfarfodydd pwyllgor. darllen mwy gwasanaeth ymchwil mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng nghymru.. darllen mwy deisebau cyflwynwch ddeiseb i’r cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein darllen mwy yn eich ardal chi gall ein gwasanaethau allgymorth ac addysg ddod â'r cynulliad i chi. rhagor o wybodaeth explore the national assembly for wales newyddion y newyddion diweddaraf ardal y wasg ymholiad cyffredinol gwylio a gwrando amdanom ni amrywiaeth a chynhwysiant rôl y cynulliad a sut mae’n gweithio y comisiwn a gweinyddiaeth y cynulliad cyflawniadau'r cynulliad hanes y cynulliad a'i adeiladau aelodau'r cynulliad eich aelodau cynulliad aelodau'r cynulliad - eu swyddogaethau a'u cyfrifoldebau cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau gweithio i aelod a chael eich ethol i'r cynulliad cyfraniadau aelodau’r cynulliad rhestr grwpiau trawsbleidiol busnes y cynulliad calendr y cyfarfod llawn pwyllgorau cyfraniadau aelodau’r cynulliad dogfennau, papurau ac adroddiadau deddfwriaeth ymgynghoriadau ymddygiad, rheolau a chanllawiau cofnod y trafodion busnes blaenorol y cynulliad cymryd rhan deisebau dweud eich dweud y cynulliad yn eich ardal chi etholiadau a refferenda cyfleoedd gwaith contractau'r cynulliad cysylltu â ni ymweld â ni sut i gyrraedd y senedd y senedd y pierhead swyddfa gwybodaeth gogledd cymru addysg siop cymorth a i y cwynion telerau ac amodau polisi preifatrwydd cymorth chwylio data agored rhestr termau partners & help tanysgrifio polisi preifatrwydd adnoddau a thelerau llywodraeth cymru © cynulliad cenedlaethol cymru 2018

URL analysis for cynulliadcymru.org


http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/bus-home/plenary/pages/plenary.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/visiting/whats-on/pages/whats-on.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/visiting/pages/visiting.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx/javascript:;
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/help/pages/stayintouch.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/abt-presiding-officer/pages/abt-presiding-officer.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/newhome/pages/brexit-and-wales.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/help/contact-the-assembly/pages/contact-the-assembly.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/help/pages/terms.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/newhome
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/bus-home/committees/pages/committees.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/pages/ols.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/visiting
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/bus-home/pages/bus-home.aspx
http://www.cynulliad.cymru/cy/Pages/Hafan.aspx//cy/abthome
wales.gov.uk

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

Domain Name: CYNULLIADCYMRU.ORG
Registry Domain ID: D131029397-LROR
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://registrar.1und1.de
Updated Date: 2017-04-25T13:49:14Z
Creation Date: 2006-10-18T20:47:49Z
Registry Expiry Date: 2017-10-18T20:47:49Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: 1 & 1 Internet AG
Registrar IANA ID: 83
Registrar Abuse Contact Email: abuse@1and1.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6105601459
Reseller:
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: C192279377-LROR
Registrant Name: NAW Website
Registrant Organization: National Assembly for Wales
Registrant Street: Pierhead Street
Registrant City: Cardiff
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: CF10 4WA
Registrant Country: GB
Registrant Phone: +44.1492523200
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: assembly.website@wales.gov.uk
Registry Admin ID: C192279392-LROR
Admin Name: Assembly ICT Dept
Admin Organization: National Assembly for Wales
Admin Street: Pierhead Street
Admin City: Cardiff
Admin State/Province:
Admin Postal Code: CF10 4WA
Admin Country: GB
Admin Phone: +44.1492523200
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: website@assembly.wales
Registry Tech ID: C1584843-LROR
Tech Name: Hostmaster ONEANDONE
Tech Organization: 1&1 Internet Ltd.
Tech Street: Discovery House
Tech Street: 154 Southgate Street
Tech City: Gloucester
Tech State/Province: GLS
Tech Postal Code: GL1 2EX
Tech Country: GB
Tech Phone: +44.3333365691
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +49.72191374215
Tech Fax Ext:
Tech Email: hostmaster@1and1.co.uk
Name Server: NS-UK.1AND1-DNS.CO.UK
Name Server: NS-UK.1AND1-DNS.BIZ
Name Server: NS-UK.1AND1-DNS.ORG
Name Server: NS-UK.1AND1-DNS.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2017-07-17T19:57:16Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to: (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.

  REFERRER http://www.pir.org/

  REGISTRAR Public Interest Registry

SERVERS

  SERVER org.whois-servers.net

  ARGS cynulliadcymru.org

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  NAME cynulliadcymru.org

  HANDLE D131029397-LROR

  CREATED 2006-10-18

STATUS
clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

NSERVER

  NS-UK.1AND1-DNS.CO.UK 217.160.80.3

  NS-UK.1AND1-DNS.BIZ 217.160.81.3

  NS-UK.1AND1-DNS.ORG 217.160.83.3

  NS-UK.1AND1-DNS.COM 217.160.82.3

OWNER

  HANDLE C192279377-LROR

  NAME NAW Website

  ORGANIZATION National Assembly for Wales

ADDRESS

STREET
Pierhead Street

  CITY Cardiff

  PCODE CF10 4WA

  COUNTRY GB

  PHONE +44.1492523200

  EMAIL assembly.website@wales.gov.uk

ADMIN

  HANDLE C192279392-LROR

  NAME Assembly ICT Dept

  ORGANIZATION National Assembly for Wales

ADDRESS

STREET
Pierhead Street

  CITY Cardiff

  PCODE CF10 4WA

  COUNTRY GB

  PHONE +44.1492523200

  EMAIL website@assembly.wales

TECH

  HANDLE C1584843-LROR

  NAME Hostmaster ONEANDONE

  ORGANIZATION 1&1 Internet Ltd.

ADDRESS

STREET
Discovery House
154 Southgate Street

  CITY Gloucester

  STATE GLS

  PCODE GL1 2EX

  COUNTRY GB

  PHONE +44.3333365691

  EMAIL hostmaster@1and1.co.uk

  REGISTERED yes

Go to top

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched .

 • www.ucynulliadcymru.com
 • www.7cynulliadcymru.com
 • www.hcynulliadcymru.com
 • www.kcynulliadcymru.com
 • www.jcynulliadcymru.com
 • www.icynulliadcymru.com
 • www.8cynulliadcymru.com
 • www.ycynulliadcymru.com
 • www.cynulliadcymruebc.com
 • www.cynulliadcymruebc.com
 • www.cynulliadcymru3bc.com
 • www.cynulliadcymruwbc.com
 • www.cynulliadcymrusbc.com
 • www.cynulliadcymru#bc.com
 • www.cynulliadcymrudbc.com
 • www.cynulliadcymrufbc.com
 • www.cynulliadcymru&bc.com
 • www.cynulliadcymrurbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.cynulliadcymru4bc.com
 • www.cynulliadcymruc.com
 • www.cynulliadcymrubc.com
 • www.cynulliadcymruvc.com
 • www.cynulliadcymruvbc.com
 • www.cynulliadcymruvc.com
 • www.cynulliadcymru c.com
 • www.cynulliadcymru bc.com
 • www.cynulliadcymru c.com
 • www.cynulliadcymrugc.com
 • www.cynulliadcymrugbc.com
 • www.cynulliadcymrugc.com
 • www.cynulliadcymrujc.com
 • www.cynulliadcymrujbc.com
 • www.cynulliadcymrujc.com
 • www.cynulliadcymrunc.com
 • www.cynulliadcymrunbc.com
 • www.cynulliadcymrunc.com
 • www.cynulliadcymruhc.com
 • www.cynulliadcymruhbc.com
 • www.cynulliadcymruhc.com
 • www.cynulliadcymru.com
 • www.cynulliadcymruc.com
 • www.cynulliadcymrux.com
 • www.cynulliadcymruxc.com
 • www.cynulliadcymrux.com
 • www.cynulliadcymruf.com
 • www.cynulliadcymrufc.com
 • www.cynulliadcymruf.com
 • www.cynulliadcymruv.com
 • www.cynulliadcymruvc.com
 • www.cynulliadcymruv.com
 • www.cynulliadcymrud.com
 • www.cynulliadcymrudc.com
 • www.cynulliadcymrud.com
 • www.cynulliadcymrucb.com
 • www.cynulliadcymrucom
 • www.cynulliadcymru..com
 • www.cynulliadcymru/com
 • www.cynulliadcymru/.com
 • www.cynulliadcymru./com
 • www.cynulliadcymruncom
 • www.cynulliadcymrun.com
 • www.cynulliadcymru.ncom
 • www.cynulliadcymru;com
 • www.cynulliadcymru;.com
 • www.cynulliadcymru.;com
 • www.cynulliadcymrulcom
 • www.cynulliadcymrul.com
 • www.cynulliadcymru.lcom
 • www.cynulliadcymru com
 • www.cynulliadcymru .com
 • www.cynulliadcymru. com
 • www.cynulliadcymru,com
 • www.cynulliadcymru,.com
 • www.cynulliadcymru.,com
 • www.cynulliadcymrumcom
 • www.cynulliadcymrum.com
 • www.cynulliadcymru.mcom
 • www.cynulliadcymru.ccom
 • www.cynulliadcymru.om
 • www.cynulliadcymru.ccom
 • www.cynulliadcymru.xom
 • www.cynulliadcymru.xcom
 • www.cynulliadcymru.cxom
 • www.cynulliadcymru.fom
 • www.cynulliadcymru.fcom
 • www.cynulliadcymru.cfom
 • www.cynulliadcymru.vom
 • www.cynulliadcymru.vcom
 • www.cynulliadcymru.cvom
 • www.cynulliadcymru.dom
 • www.cynulliadcymru.dcom
 • www.cynulliadcymru.cdom
 • www.cynulliadcymruc.om
 • www.cynulliadcymru.cm
 • www.cynulliadcymru.coom
 • www.cynulliadcymru.cpm
 • www.cynulliadcymru.cpom
 • www.cynulliadcymru.copm
 • www.cynulliadcymru.cim
 • www.cynulliadcymru.ciom
 • www.cynulliadcymru.coim
 • www.cynulliadcymru.ckm
 • www.cynulliadcymru.ckom
 • www.cynulliadcymru.cokm
 • www.cynulliadcymru.clm
 • www.cynulliadcymru.clom
 • www.cynulliadcymru.colm
 • www.cynulliadcymru.c0m
 • www.cynulliadcymru.c0om
 • www.cynulliadcymru.co0m
 • www.cynulliadcymru.c:m
 • www.cynulliadcymru.c:om
 • www.cynulliadcymru.co:m
 • www.cynulliadcymru.c9m
 • www.cynulliadcymru.c9om
 • www.cynulliadcymru.co9m
 • www.cynulliadcymru.ocm
 • www.cynulliadcymru.co
 • cynulliadcymru.orgm
 • www.cynulliadcymru.con
 • www.cynulliadcymru.conm
 • cynulliadcymru.orgn
 • www.cynulliadcymru.col
 • www.cynulliadcymru.colm
 • cynulliadcymru.orgl
 • www.cynulliadcymru.co
 • www.cynulliadcymru.co m
 • cynulliadcymru.org
 • www.cynulliadcymru.cok
 • www.cynulliadcymru.cokm
 • cynulliadcymru.orgk
 • www.cynulliadcymru.co,
 • www.cynulliadcymru.co,m
 • cynulliadcymru.org,
 • www.cynulliadcymru.coj
 • www.cynulliadcymru.cojm
 • cynulliadcymru.orgj
 • www.cynulliadcymru.cmo
Show All Mistakes Hide All Mistakes